Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Zápas o autonómiu (Historická panoráma)

Nevhodné do 12 rokov
Dokumentárny film, ktorý sa na základe historických faktov pokúša o zhodnotenie vzniku Slovenskej autonómie v r. 1938 v rámci predvojnovej ČSR.
Dokumentárny film z cyklu Historická panoráma, ktorý z aspektu historických faktov objektívne analyzuje príčiny: politické a spoločenské, ktoré viedli k vyhláseniu Slovenskej autonómie v r.1938 v rámci bývalej prvej ČSR. Film predostiera problematiku národností, ktoré žili na Slovensku, pretože Slovenský štát mal vzniknúť na báze národného štátu. Dôsleky Viedenskej arbitráže priniesli odtrhnutie južnej časti Slovenska Hortyovskému fašistickému Maďarsku, fašistickému Bekovskému Poľsku a vysídľovanie českej menšiny späť do Protektorátu Bőhmen und Mähren. Vo filme boli nadštandartne využité archívne materiály z Filmového ústavu v Bratislave a Prahe.
Dokumentárny film, ktorý sa na základe historických faktov pokúša o zhodnotenie vzniku Slovenskej autonómie v r.1938 v rámci predvojnovej ČSR.