Národné

Piatok 27.03.2020


Vhodné pre všetkých

Dokument o prechode SND do novej budovy.

Po 30.rokoch sa skončila výstavba novej budovy SND. Tak ako sťahovanie rodiny do nových priestorov prináša rôzne uhly pohľadu, tak aj sťahovanie divadelného súboru prináša množstvo aspektov, ktoré sú prinajmenšom zaujímavé a paradoxné, najmä ak ide o fenomén Národného divadla. Takáto udalosť zrejme má svoje opodstatnenie ostať zaznamenaná nielen pre dnešok ale aj pre budúcnosť. Koncepcia dokumentu stojí na zachytení posledných okamihov v starých priestoroch a takisto prvé chvíle v novom divadle. Hlavnou líniou sú posledné predstavenia v starých divadlách a zároveň prvé v novom. Samozrejme, že súčasťou dokumentu je aj časozberné snímanie sťahovania techniky a celkové oboznamovanie sa s novým prostredím. Vo filme nezaznieva súčasný politický podtón ani množstvo historických faktov a pod. Dokument je o rozhovoroch, emóciách a očakávaniach.

Nájdete nás na Facebooku