Prišiel som na tento svet

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Duchovná hudba a poézia z 15.-17. storočia k sviatkom Veľkej noci v podaní súboru CHORUS ANGELORUM.
Hudobno-poetická relácia k sviatkom Veľkej Noci, zostavená z výberu z hudobných pamiatok Slovenska - kancionálov Cithara Sanctorum a Cantus Catholici a poézie Jána Silvána. Pamiatky l5.-l7. storočia zaznievajú v podaní reprezentačného súboru na interpretáciu dobovej hudby CHORUS ANGELORUM ENSEMBLE pod vedením spoluautora scenára relácie, muzikológa, skladateľa a dirigenta Egona Kráka. Poéziu Jána Silvána sprostredkuje Štefan Bučko.