Turínske plátno

Vhodné pre všetkých Audio komentár Európska tvorba
Televízny dokument o odtlačkoch ukrižovaného muža na turínskom plátne vo svetle vedy a viery. Rekonštrukcia utrpenia Krista na pozadí evanjeliových opisov v konfrontácii s výsledkami vedeckého bádania obrazu na plátne.
Turínske plátno, ktoré nesie odtlačky umučeného a ukrižovaného tela muža sa v posledných rokoch stalo predmetom hĺbkového bádania vedcov z mnohých vedných odborov. Pri jeho prvej fotografii v 19. storočí sa zistilo, že obraz na plátne je fotografický negatív, čo spôsobilo nárast záujmu o plátno. Dovtedy prevládala teória, že obraz na plátne vyhotovil stredoveký umelec a predpoklad, že ide o pohrebné rúcho, v ktorom bol zavinutý Ježiš Kristus, bol spochybnený. Stopy rán na obraze sa porovnávali iba s opismi Kristovho mučenia a ukrižovania v novozákonných textoch evanjelií, bez vedeckých vysvetlení. História nám hovorí aj o uctievaní plátna ako relikvie, nie však výnimočnej, ale len jednej z mnohých. Až v 20. storočí sa bádateľom umožnilo rozlúsknuť tajomstvá, ktoré plátno skrýva. Metódy modernej vedy, využívajúce najnovšie technické prístroje, odhalili o ňom veľa zaujímavostí, dali základ viacerým hypotézam o jeho pôvode a vzniku a teória o falzifikácii plátna už nebola taká jednoznačná. Prví sa k plátnu vyjadrili súdni lekári, ktorí na základe anatomickej zhody odtlačkov tela na plátne so skutočnosťou konštatovali, že v plátne ležalo skutočné telo ukrižovaného, ktoré s ním nebolo v kontakte viac ako tri dni. Po nich prišli na rad biológovia, ktorí vďaka mikroskopickému skúmaniu odhalili, že plátno obsahuje bavlnu a rad peľových zrniečok, výlučne patriacich rastlinám Malej Ázie, alebo historici, ktorí na mikrofotografiách plátna našli odtlačok po minci z čias Ponského Piláta. Koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia sa rozbehol prvý ucelený vedecký exprimentálny výskum plátna za účasti štyridsiatich vedcov z USA a Talianska. Odobraté vzorky podrobili chemickým testom, ktoré potvrdili prítomnosť ľudskej krvi na plátne, vylúčili prítomnosť farieb a tým aj hypotézu, že plátno je nama- ľované. Vek plátna testovali rádiouhlíkovou metódou, podľa ktorej pochá- dza z 13. - 14.storočia. Počítačový analyzátor umožnil vytvoriť troj- rozmernú snímku ukrižovaného na plátne. Obraz však vyvoláva ešte veľa nezodpovedaných otázok. Dokumentárny film paralelne rozvíja dve línie. Prvá hovorí o výsledkoch niekoľkoročného vedeckého bádania plátna v chornologickom usporiadaní. Druhá opisuje posledné udalosti života Ježiša Krista podľa evanjelií Písma, ktoré dopĺňajú historické poznatky danej doby a v rekonštrukcii Kristovho mučenia a ukrižovania hľadá súvislosti s odtlačkami na plátne.