EURO 2020
EURO 2020

Turínske plátno

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Televízny dokument o odtlačkoch ukrižovaného muža na turínskom plátne vo svetle vedy a viery. Rekonštrukcia utrpenia Krista na pozadí evanjeliových opisov v konfrontácii s výsledkami vedeckého bádania obrazu na plátne.
Turínske plátno, ktoré nesie odtlačky umučeného a ukrižovaného tela muža sa v posledných rokoch stalo predmetom hĺbkového bádania vedcov z mnohých vedných odborov. Pri jeho prvej fotografii v 19. storočí sa zistilo, že obraz na plátne je fotografický negatív, čo spôsobilo nárast záujmu o plátno. Dovtedy prevládala teória, že obraz na plátne vyhotovil stredoveký umelec a predpoklad, že ide o pohrebné rúcho, v ktorom bol zavinutý Ježiš Kristus, bol spochybnený. Stopy rán na obraze sa porovnávali iba s opismi Kristovho mučenia a ukrižovania v novozákonných textoch evanjelií, bez vedeckých vysvetlení. História nám hovorí aj o uctievaní plátna ako relikvie, nie však výnimočnej, ale len jednej z mnohých. Až v 20. storočí sa bádateľom umožnilo rozlúsknuť tajomstvá, ktoré plátno skrýva. Metódy modernej vedy, využívajúce najnovšie technické prístroje, odhalili o ňom veľa zaujímavostí, dali základ viacerým hypotézam o jeho pôvode a vzniku a teória o falzifikácii plátna už nebola taká jednoznačná.