Cez Karpaty

Dvojka | Nedeľa 24.05.2020, Slovenský kras


Vhodné pre všetkých Skryté titulky

Prírodovedný seriál o geologickej stavbe sopečných pohorí na Slovensku.7/11

Ďalšia časť prírodovedeckého dokumentu, ktorá divácky prtíťažlivou a zrozumiteľnou formou objasňuje geologické podmienky vzniku Slovenského krasu. Okrem toho upozorňuje na krásy prírody a bohatosť fauny tejto oblasti. Mapa Slovenského krasu. Zloženie hornín v oblasti. Pohľad na Koniarsku planinu z Plešivskej planiny. Pohľad na krajinu, povrch planiny - krasové jamy. Schéma krasovej geomorfológie. Priepasť Zvonivá diera. Ochtínska aragonitová jaskyňa, steny jaskyne, aragonit. Gombasecká jaskyňa, stalaktity, stalagnity, stalagnáty. Domica, jaskyňa. Turnianska kotlina, Turniansky hradný vrch, ruiny stredovekého hradu. Syseľ pasienkový. Rastliny- kozinec mechúrikatý belavý, rmenica turnianska, mechúrnik stromovitý. Zádielský kaňon - letecký záber, cukrová homola, rastlinstvo v Zádielskej doline - arábka alpínska, jazyk jelení, zvonček karpatský, hlaváč lesklý, čerešňa mahalebková, nevädza Triumfettova, ľan tenkolistý.

O nezvyčajnom vzťahu vedca-ornitológa k dvom vzácnym a ohrozeným druhom našej fauny - murárikovi červenokrídlemu a hlucháňovi obyčajnému.

Nájdete nás na Facebooku