Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Muž, ktorý luže

Slovensko-francúzsky koprodukčný film z roku 1968 autora a režiséra Alaina Robbe - Grilleta.