Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Príroda (Dve lásky inžiniera Sanigu)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
O nezvyčajnom vzťahu vedca-ornitológa k dvom vzácnym a ohrozeným druhom našej fauny - murárikovi červenokrídlemu a hlucháňovi obyčajnému.