Z tvorby nezávislých producentov (Nové technológie: Gemini)

Sobota 3.06.2017 Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD

Mladí výskumníci objavujú nové technologické postupy.