Z tvorby nezávislých producentov (Šepoty a výkriky symbolizmu)

Nevhodné do 7 rokov HD
Dokument o unikátnej výstave diel symbolizmu výtvarných umelcov zo Slovenska, Česka, Európy i zámoria a jej sprievodných podujatiach .
Dokument mapuje zaujímavé obdobie vzniku výtvarných diel symbolizmu z prelomu 19. a 20. storočia na Slovensku, zapožičané najmä zo súkromných zbierok a niekoľkých galérií. Popri významných českých a slovenských umelcoch - J. Váchal, F. Bílek, F. Kupka, F. Kobliha, K. Harmos, K. Tichý, F. Kozics , na výstave boli zastúpené aj grafiky, kresby a maľby výtvarníkov zo Švajčiarska, Nemecka, Španielska, Talianska, Veľkej Británie a Izraela. Dokument objasňuje prostredníctvom odborníkov znaky umeleckého smeru, jeho prejavy v individuálnom výtvarnom vyjadrení sa a venuje sa osobitne aj najvýznamnejším dielam.