MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Z tvorby nezávislých producentov (Nové technológie: Gemini)

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD
Mladí výskumníci objavujú nové technologické postupy.