Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Z tvorby nezávislých producentov (Medzi nebom a zemou)

Vhodné pre všetkých HD
Environmentálny dokument .
Dokument mapuje možnosti znižovania emisií na Slovensku. Je to možné aj vďaka novej technológii spaľovania a vykurovania, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. Dokument je výzvou na zachovanie čistého prostredia pre ďalšie generácie viacerými ekologickými opatreniami a najmä šírením osvety medzi mládežou.