50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Z tvorby nezávislých producentov (Nové technológie: Amos)

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD
Mladí výskumníci objavujú nové technologické postupy.