Z tvorby nezávislých producentov (Krajina bez tieňa)

Vhodné pre všetkých HD
Dokument o potrebe rozumného prístupu k ochrane a využitiu našich lesov.