Z tvorby nezávislých producentov (Nové technológie: Teória otvorených dverí)

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD
Mladí výskumníci objavujú nové technologické postupy.