Z tvorby nezávislých producentov (Sokol rároh, klenot našich nížin)

Sobota 22.09.2018


Vhodné pre všetkých HD

Prírodopisný dokument.

Sokoly rárohy patria medzi kriticky ohrozené druhy. V nedávnej minulosti ich strieľali, trávila ich chémia a ich mláďatká vyberali zlodeji. Ich stavy boli zdecimované a hrozilo u nás úplné vyhubenie. Po roku 1990 bolo na Slovensku evidovaných posledných 5 párov týchto vzácnych sokolov. Dokument zachytáva činnosti zanietených ochranárov nielen pri strážení ich posledných hniezd, ale aj pri vytváraní nových hniezdnych príležitostí a revitalizácii ich pôvodných biotopov. Najskôr samostatne a neskôr aj vďaka podpore cez projekty EÚ sa im podarilo zvrátiť tento kritický stav. V súčasnosti je u nás evidovaných iba 40 párov. Ešte stále sú tieto sokoly kriticky ohrozené a zo strany človeka neustále ohrozované.

Nájdete nás na Facebooku