Z tvorby nezávislých producentov (Krajina bez tieňa)

Vhodné pre všetkých HD

Dokument o potrebe rozumného prístupu k ochrane a využitiu našich lesov.