Z hôr, lesov a lúk

Vhodné pre všetkých
Flóra a fauna stredného Slovenska.