Z hôr, lesov a lúk

Vhodné pre všetkých
Televízny dokumentárny film o zaujímavostiach prírody Bielych Karpát.
Biele Karpaty vláda SR vyhlásila 12.4.1979 za Chránenú krajinnú oblasť. Rozkladajú sa na ploche viac ako 69 000 hektárov v najzápadnejšom cípe Karpatského oblúka na slovensko-moravskom pomedzí v dĺžke 68 km. Ich hrebene tvoria prirodzenú hranicu medzi Moravou a Slovenskom a ťahajú sa od západu na severovýchod.