Čakáreň

Nevhodné do 15 rokov Audio komentár HD
Dokument o veľkých a malých čakaniach.
Príbeh zobrazujúci cez rôzne možnosti čakania, kolobeh jedného života, ktorý vychádza z konkrétnych osudov reálnych žien tak, ako sa odohrávajú, alebo odohrali. Je to dokumentárna mozaika života, ktorá v niektorých chvíľach prerastá až do krutej sociologickej sondy dnešného sveta. Všetky príbehy spája čakáreň na Hlavnej stanici a fragmentárny pohľad na svet.