Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Slovensko - prírodný klenot

Prirodopisný film Zdena Vlacha o bohatstvách flóry a fauny v jednotlivých regiónoch Slovenska počas štyroch ročných období.