Slovensko - prírodný klenot

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Prirodopisný film Zdena Vlacha o bohatstvách flóry a fauny v jednotlivých regiónoch Slovenska počas štyroch ročných období.
Na malom kúsku zeme medzi Dunajom a Tatrami si príroda obzvlášť dala záležať. Ako by si vytvorila, skôr než sa pustí do monumentálnych celkov, pôvabný model harmonického zoskupenia rôznych krajinných typov. Na ploche necelých 50 tisíc km štvorcových nájdeme tajomné močiare, vyprahnuté stepi, skalné mestá, krasové územia s úchvatnými jaskyňami, vyhasnuté sopky, romantické údolia, ale aj majestátne veľhory s ostrými štítmi. To všetko je zaodeté útvarmi hlbokých lesov. Bohatstvo živočíchov a rastlín je na tak malom území málo obvyklé. Prírodopisný film Zdena Vlacha nadväzuje na jeho staršie snímky, v ktorých predstavuje bohatstvá flóry a fauny v jednotlivých regiónoch Slovenska, ale aj v kontexte karpatského celku.