Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Marka Nalezenka

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Príbeh osamelej ženy, ktorá napriek tragickej minulosti našla zmysel života. /Spomíname na Vladimíra Mináča/
Televízna inscenácia, dramatizácia diela Vladimíra Mináča. Príbeh osamelej ženy poznamenanej tragickou minulosťou, ktorá si vedela nájsť zmysel života. Osud Marky, odloženého dieťaťa neznámych rodičov je v televíznej úprave rozšírený až do súčasnosti - stane sa najlepšou pracovníčkou JRD, jeho predsedníčkou, v práci nachádza zmysel života, potom čo prišla o muža a dieťa.