Najvzdialenejšia hviezda na nebi

Streda 4.09.2019 Nevhodné do 12 rokov Audio komentár

Televízna inscenácia. Voľná parafráza shakespearovskej témy o Rómeovi a Júlii.