Ako ich nepoznáme

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Televízne stretnutie so spisovateľkou Máriou Ďuríčkovou.
Televízne stretnutie so spisovateľkou, autorkou literatúry pre deti a mládež, prekladateľkou a scenáristkou Máriou Ďuríčkovou. Vo svojich knižkách využívala bohaté skúsenosti z jej učiteľskej kariéry a neskôr začala zbierať ľudové povesti, báje a "povedačky". V rokoch 1969-1970 bola šéfredaktorkou obnoveného Slniečka, literárneho mesačníka pre deti. Ideová orientácia Slniečka však nastupujúcej normalizačnej moci nevyhovovala, preto Ďuríčková musela z postu šéfredaktorky odísť. Stala sa profesionálnou spisovateľkou. Knižne debutovala veršovanou Rozprávkou o dedovi Mrázovi (1954). Bola redaktorkou vydavateľstva Mladé letá. Okrem toho sa venovala s rovnakým úspechom aj dramatickej, rozhlasovej a televíznej tvorbe. Pre televíziu vytvorila Mestečko Pimparapac. Viaceré jej diela boli sfilmované: My z deviatej A (1963), A pobežím až na kraj sveta (podľa novely Majka Tárajka, 1981), Kľúče od mesta (1982), Zázračná rosa (1988), animované televízne večerníčky Danka a Janka (1970) a Bratislavské rozprávky (1992-1994). Jej diela boli preložené do 21 jazykov, okrem európskych aj do japončiny. Zomrela v Bratislave, vo veku nedožitých 85 rokov. Známy slovenský výtvarník Miroslav Cipár, ktorý ilustroval jej príbehy o nej povedal: "Mária Ďuríčková sa stala, je a ostane Zlatou dunajskou kňažnou."