Ako ich nepoznáme

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Stretnutie so spisovateľom Jánom Beňom.