Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ako ich nepoznáme

Vhodné pre všetkých
Stretnutie s maliarom a ilustrátorom Svetozárom Mydlom.