Ako ich nepoznáme

Vhodné pre všetkých
Stretnutie s maliarom a ilustrátorom Svetozárom Mydlom.