Ako ich nepoznáme

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Stretnutie s maliarom a ilustrátorom Svetozárom Mydlom pripravili J.K.Madunická a I.Hušťava.