Správy RTVS
Správy RTVS

Poklady Slovenska 2001

Dokument o druhej najstaršej chate vo Vysokých Tatrách.