Poklady Slovenska 2001

Storočné transmisie a životný príbeh v Udavskom.