Poklady Slovenska 2001 (Téryho chata)

Vhodné pre všetkých
Dokument o druhej najstaršej chate vo Vysokých Tatrách.
Téryho chatu slávnostne otvárali 21. augusta l899 za intenzívneho sneženia. Po chate na Zelenom plese je druhou najstaršou chatou a po celý čas si uchovala pôvodné pomenovanie. Edmond Viliam Téry, lekár a turistický funkcionár žil v Budapešti a v Banskej Štiavnici. Výstup na chatu pri piatich Spišských plesách je náročný, ale atraktívny, chata stojí vo výške 2015 metrov.