Poklady Slovenska 2001 (Poklady Slovenska)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Nad ruinami kláštora Baziliánov o jeho histórii, jedinečnosti a znovuzrodení.