Spomienky na lúčenie

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Hudobno-dramatická inscenácia vytvorená na podklade piesní Gejzu Dusíka z operety Pod cudzou vlajkou.