Z tvorby nezávislých producentov (Gypsy Festival)

Vhodné pre všetkých HD
Záznam z hudobno-tanečnej rómskej show
Záznam zo svetového rómskeho festivalu. Hlavným programom festivalu boli koncerty domácich a zahraničných hudobných skupín, medzinárodné stretnutia rómskej mládeže, sprievod umelcov, či predstavenie Rómov v úlohe ako ich majoritná spoločnosť nepozná.