Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Herecké legendy

Dnes v štúdiu privíta Emil Horváth herca Ľuba Romana, aby si spolu s ním zaspomínal na sugestívnu hereckú osobnosť Pavla Mikulíka.Spomienky a ukážky z jeho majstrovstva pred kamerou priblížia divákom dobu, v ktorej sa rodila kvalita slovenského herectva.