Tour de France 2020
Tour de France 2020

Krasové poklady Slovenska (Gombasecká, Jasovská a Ochtinská aragonitová jaskyňa)

Vhodné pre všetkých

Dokumentárny film o Slovenskom krase - Gombaseckej, Jasovskej a Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Tieto jaskyne sú zaradené medzi svetové prírodné dedičstvo.