Zelená hrozba - invázia rastlín

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Investigatívny dokument
Európska flóra má narušenú rovnováhu. Rastliny, ktoré sa dostali na náš kontinent mimovoľne, zaberajú stále väčšie a väčšie územia. Ohrozujú tak domáce rastliny a obmedzujú ich v raste. Mnohé z týchto invazívnych rastlín sa dostávajú na starý kontinent vďaka dopravným prostriedkom - a rozmnožujú sa pozdĺž diaľnic, či v blízkosti prístavov a pod. Hlavným problémom je skutočnosť, že tieto rastliny nemajú prirodzených nepriateľov. Cudzie rastliny tak zaberajú stále väčšie plochy a ohrozujú biotopy vo Francúzsku, Nemecku a spôsobujú aj rozsiahle ekonomické škody.