Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Súčasník

Nevhodné do 12 rokov
Umelecký dokument Samuela Ivašku z roku l987 o maliarovi slovenskej krajiny Jánovi Kudličkovi.