Slovensko naše III. (Uskutočnené a neuskutočnené sny Štefana Svetka)

Utorok 27.02.2018


Vhodné pre všetkých

Televízny dokument o slovenskom architektovi.

Architekt Štefan Svetko je súčasníkom generácie 6O, rokov a jeho práca má v slovenskej kultúre svoje pevné miesto.

Nájdete nás na Facebooku