Športová televízia
Športová televízia

Návrat

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna hra o dvoch mladých ľuďoch z rozdielnych spoločenských vrstiev a ich postojoch k životu.