R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania I

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Taliansky kriminálny seriál.