Okná vesmíru dokorán

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Einsteinova teória o deformovanosti /zakrivení/ priestoru s Jiřím Grygarom.
Einsteinova teória o deformovanosti /zakrivení/ priestoru , vysvetlenie teórie na CH.Chaplinových pádoch, zo slávnej premiéry Svetlá veľkomesta v r.1931 v Londýne.