Športová televízia
Športová televízia

Reláciu najbližšie vysielame

Hudobníci

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD
Portrétne filmy o živote a diele slovenských hudobníkov.
Martin Burlas je slovenský hudobný skladateľ. V rokoch 1975–1980 študoval kompozíciu na VŠMU u Jána Cikkera. Po absolvovaní pracoval šesť rokov ako hudobný režisér vo vydavateľstve Opus a sedem rokov ako hudobný režisér Slovenského rozhlasu. V roku 1986 založil hudobný súbor Mathews, neskôr Maťkovia. Bol členom zoskupení Veni Ensemble, Sleepy Motion, Vitebsk Broken s Petrom Machajdíkom, Bezmocná hŕstka, spolu s Ľubomírom Burgrom, Zuzanou Piussi a Danielom Salontayom založil skupinu Dogma. V roku 2000 založil spolu s Ľubom Burgrom, Inge Hrubaničovou, Máriusom Kopcsayom a Monikou Čertezni Združenie Pre súčasnú operu. Spolu s Danielom Matejom a Jánom Boleslavom Kladivom je členom tria pre súčasnú hudbu OVER4tea.