Krížnik Potemkin

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Vrcholné dielo Sergeja Ejzenštejna a jeden z najlepších filmov všetkých čias.
V decembri 1925 mal premiéru film, ktorý o rok neskôr získal cenu Americkej filmovej akadémie, v ďalšom roku najvyššiu cenu Svetovej výstavy v Paríži a v päťdesiatych rokoch ho hlasovanie Medzinárodného výboru pre dejiny filmu určilo za najlepší film všetkých čias. Vrcholné dielo Sergeja Ejzenštejna je podľa klasického vzoru rozdelené do piatich kapitol: Začiatok vzbury, Povstanie, Pohreb Vakulinčuka, Masaker na Odeských schodoch a Vťazná plavba. Ejzenštejn v ňom uplatnil avantgardné divadelné postupy a inovatívnu montáž, čím vytvoril umelecké dielo revolučné svojim obsahom, umeleckým stvárnením, a ako také - napriek svojmu úctyhodnému veku - dokáže osloviť aj dnešného diváka.