Všetko je v nás - František Tugendlieb

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Filmový portrét hlasového pedagóga a jazzmana F. Tugendlieba pohľadom scenáristky a režisérky Aleny Čermákovej.