Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavské miniatúry

Vhodné pre všetkých
Bratislava - názov mesta, história od najstarších čias, neudržateľnosť názvov:Požoň - Presburg.