Osobnosti náboženského života (Ženy obete totality)

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokument o pohnutých osudoch žien poznačených krutým komunistickým násilím.