Osobnosti náboženského života

Vhodné pre všetkých
Dokument o ľuďoch, ktorí našli svoje povolanie v službe blížnym.