Kde sa končí les

Piatok 14.02.2020


Vhodné pre všetkých

Poetický prírodopisný film o kráse vysokohorských lesov.

Prírodopisný dokumentárny film, ktorý poetickou kammerou zaznamenáva ekotop vysokohorského pásma, kde končí les. Život kamzíkov, ich ohrozenie a zmenšovanie životného prostredia vplyvom neuváženej ľudskej činnosti.Špecifiky fauny a flóry v nadlesnom pásme, zreteľný vplyv zaľadnenia,smrečiny plné života,živočíchy teplokrvné a hmyz.Ročné obdobia v tomto horskom pásme.Krásy smrekového lesa,súžitie rôznych druhov živočíchov. Alpínske lúky plné života a krásy.

Nájdete nás na Facebooku