Fenomén21
Fenomén21

Príroda

Vhodné pre všetkých
Poetický prírodopisný film o kráse vysokohorských lesov.
Prírodopisný dokumentárny film, ktorý poetickou kamerou zaznamenáva ekotop vysokohorského pásma, kde končí les. Život kamzíkov, ich ohrozenie a zmenšovanie životného prostredia vplyvom neuváženej ľudskej činnosti. Špecifiky fauny a flóry v nadlesnom pásme, zreteľný vplyv zaľadnenia, smrečiny plné života, teplokrvné živočíchy a hmyz. Ročné obdobia v tomto horskom pásme. Krásy smrekového lesa, súžitie rôznych druhov živočíchov. Alpínske lúky plné života a krásy.